Kami di CabutanBertuah.Com tidak akan sekali-kali mengenakan bayaran kepada peserta cabutan ke atas tiket cabutan bertuah.

Berikut adalah alamat-alamat rasmi kami. Mana-mana alamat SELAIN daripada yang di bawah BUKANlah kelolaan kami:

Laman Alamat Keterangan
Laman Utama CabutanBertuah.Com http://cabutanbertuah.com/ Laman utama di mana segala pengumuman dan pendaftaran berlangsung
Laman WordPress.com CabutanBertuah.Com Wordpress-hand-drawned-32 http://cabutanbertuah.wordpress.com Laman sokongan dan pemberitahuan sekiranya laman utama tidak dapat diakses (capai bandwith limit atau seumpamanya)
Laman FB Page CabutanBertuah.Com Facebook-hand-drawned-32 https://www.facebook.com/cabutanbertuahcom Laman sosial dan komunikasi
Laman Twitter CabutanBertuah.com Twitter-hand-drawned-32 https://twitter.com/CabutanBertuah Laman sosial dan komunikasi
Laman Youtube CabutanBertuah.Com YouTube-hand-drawned-32 http://www.youtube.com/user/cabutanbertuah Laman memaparkan proses cabutan dilaksanakan
Laman Google+ CabutanBertuah.Com Google-hand-drawned-32 https://plus.google.com/u/0/102032848764988768061/posts Laman sosial dan komunikasi
Laman Gravatar CabutanBertuah.Com http://en.gravatar.com/cabutanbertuah Senarai Verified Service yang digunakan oleh CabutanBertuah.Com (Selain daripada senarai di sini, anda boleh gunakan laman gravtar kami sebagai rujukan alamat-alamat rasmi kami)